Els millors experts
i les millors firmes

per a les millors
solucions

Moré Advocats
Nosaltres

Francesc Moré
Soci Director

Impulsor i fundador de la firma. Més de 25 anys d’experiència en l’assessorament a l’empresa familiar, gran empresa i Associacions Empresarials. Especialista en dret Mercantil,  Màster en dret Societari i en crisis empresarials. Expert en la successió i planificació de l’empresa familiar, així com en el disseny, elaboració i negociació de tots els tipus de contractació empresarial.

Especialitzat, també, en auditories de compliment normatiu penal i civil-mercantil empresarial.

Expert en la defensa judicial Mercantil, civil i penal d’empreses i particulars davant els Jutjats i Tribunals de tot el país, des de l’any 1992.

Idiomes: català, castellà i anglès.

Irma Olivé
Responsable del Departament Societari i Successori

Advocada amb més de 20 anys d’experiència assessorant tot tipus d’empreses, associacions, fundacions i altres organitzacions empresarials, en tots els camps que els afecten, ja sigui constituint societats i altres organitzacions, com duent a terme fusions, escissions, transformacions, ampliacions i reduccions de capital i modificacions estatutàries en general, redactant tot tipus de contractes, pactes de socis i protocols familiars.

Especialitzada, també, en la successió empresarial i personal dels membres de l’empresa, assessorant en la redacció de testaments i pactes successoris, així com en l’herència en general.

Idiomes: català, castellà i anglès.

Ruben Grau
Responsable del Departament Processal i de Noves Tecnologies

Advocat especialitzat en Dret Processal Civil i Penal d’empresa i de particulars. Àmplia experiència en contractació, immobiliari, responsabilitat civil, relacions de veïnatge i reclamacions de quantitat. Casos d’èxit en delictes greus i menors, delictes econòmics, contra el patrimoni i contra les persones. Màster en Dret Tecnològic, amb una àmplia experiència assessorant empreses i particulars en tot tipus de qüestions relacionades amb la tecnologia com la protecció de dades, la propietat intel·lectual i industrial, el comerç electrònic i la ciberseguretat.

Especialitzat, també, en la implementació dels sistemes de Compliance en les empreses, en matèria de prevenció de delictes penals i pla de mesures antifrau.

Idiomes: català, castellà, anglès i francès.

Maria Sánchez

Aida Coll

Inma Martin
Administració i gestió

Els nostres principals
expert partners

Els millors advocats defensors en Dret Laboral i experts en Dret del Treball i de la Seguretat Social.

Els millors especilistes en fiscalitat, planificació fiscal i consulting d’empresa.

Els millors especialistes en dret del Transport i Comerç Internacional.

Els millors consultors en les innovacions i noves tecnologies que cal implantar a l’empresa.

Un equip
imbatible