More
compliance

Compliance,
protecció de dades
& compliment
normatiu

Auditem el compliment normatiu de l’empresa i Implementem plans de Compliance Penal, adaptem l’activitat a la Llei de Protecció de dades i molt més.

Ajudem a prevenir els riscos penals, civils, mercantils o administratius i les responsabilitats de l’empresa i dels seus representants.

compliance

IN COMPANY

Els nostres experts a domicili del client i des de les nostres instalacions per elaborar les millors prevencions. 

Compliance Penal.

Implementació del canal de denúncies.

Plans de mesures antifrau (next generation)

Implementació de la llei de protecció de dades

Protocols de seguretat informàtica

Plans d’igualtat

Protocols de prevenció d’assetjament

EXPERT TEAMS

Si la situació ho requereix, construïm el millor equip d’experts en diferents especialitats per donar la millor solució al client.

Protocols de Seguretat Informàtica.

Plans d’Igualtat.

Protocols de Prevenció d’Assetjaments.

Canals telemàtics de denúncies.