More
contracts

Contractació

Donem suport amb la redacció, revisió, modificació i negociació de contractes.

Som especialistes en preparar el contracte idoni per a cada situació. Sense models, sense còpies, però amb la millor tecnologia.

contracts

IN COMPANY

Suport contractual permanent a l’empresa, des de les nostres instal·lacions i utilitzant la millor tecnologia. 

COMERCIALS

Compravenda nacional i internacional

Contractació Pública

Agència

Distribució

Arrendaments d’Indústria

Transport nacional i internacional

Col·laboracions empresarials

Franquícia

Sucursals

Contractes marc i condicions generals

EXPERT TEAMS

Si la situació ho requereix, construïm el millor equip d’experts en diferents especialitats per donar la millor solució al client.

Conseqüències i previsions fiscals en les contractacions comercials i personals.

Contractació laboral.

Negociació col·lectiva.

Contractació Pública.

TECNOLÒGICS

Tipus de contractes tecnològics:

Contractació de compra i venda o serveis a través de la Web.

Condicions i requisits legals de webs i apps.

Contractació on-line.

Firma digital.

Publicitat digital.