Especialitats

Serveis legals adaptats
a les necessitats actuals
de l’empresa

Assessoria
jurídica
i d’empresa

Som experts en dret d’empresa i oferim assessorament permanent com a departament jurídic extern o com a suport de departaments jurídics interns.

Contractació
.
.

Donem suport amb la redacció, revisió, modificació i negociació de contractes.

Defensa judicial
.
.

Representem als nostres clients en procediments judicials a les diferents jurisdiccions.

Compliance,
protecció de dades &
compliment normatiu

Auditem el compliment normatiu de l’empresa i implementem plans de Compliance Penal, adaptem l’activitat a la Llei de Protecció de dades i molt més.

Propietat industrial
i intel·lectual
.

Assessorem i ajudem a protegir els secrets d’empresa, marques i invencions empresarials.

Successions
i immobiliari
.

Som experts en dret successori i optimitzem la planificació successòria personal i empresarial del client. Som experts en dret immobiliari i assessorem a propietaris, en l’administració i en la transmissió del seu patrimoni.