Avís legal

Aquest portal és titular de MORÉ DEFENSA I ASSESSORAMENT LEGAL, S.L.P., amb NIF B-72542541, domicili a la Gran Via Jaume I núm. 1, 5è-2a, 17001 Girona i E-mail de contacte administracio@moreadvocats.com.

L’empresa està inscrita en el Registre Mercantil de Girona, al Tom 3397, Foli 131, S 8, Fulla GI 71712.

Usuaris:

Tota persona que accedeixi, navegui, utilitzi o participi en els serveis i activitats desenvolupades mitjançant aquesta pàgina web o portal, assumeix la condició d’USUARI i, com a tal, es compromet a la observança i rigorós compliment de les disposicions aquí presents així com de qualsevol altra disposició legal que resulti d’aplicació, obligant-se així a fer un ús correcte del lloc web.

L’usuari respondrà front a MORÉ DEFENSA I ASSESSORAMENT LEGAL, S.L.P. o front a tercers, de qualsevol dany o perjudici que pogués causar com a conseqüència de l’incompliment de les seves obligacions.

L’usuari serà l’únic responsable de les manifestacions i/o comunicacions de dades falses o inexactes que realitzi.

Propietat intel·lectual i industrial:

El disseny del portal i els seus codis font, així com tots els continguts del portal, els logos, marques i demés signes distintius que apareixen en el mateix pertanyen a MORÉ DEFENSA I ASSESSORAMENT LEGAL, S.L.P. o als seus col·laboradors i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial, sense que es pugui entendre que l’ús o accés als mateixos atribueixi a l’usuari cap dret sobre ells.

Responsabilitats dels continguts:

MORÉ DEFENSA I ASSESSORAMENT LEGAL, S.L.P. no es fa responsable de la legalitat dels altres llocs web de tercers des dels quals es pugui accedir al portal. MORÉ DEFENSA I ASSESSORAMENT LEGAL, S.L.P. tampoc respon per la legalitat d’altres llocs web de tercers que poguessin estar vinculats o enllaçats des d’aquest portal.

MORÉ DEFENSA I ASSESSORAMENT LEGAL, S.L.P. es reserva el dret a realitzar canvis en el lloc web sense previ avís, amb l’objecte de mantenir actualitzada la seva informació, afegint, modificant, corregint o eliminant els continguts publicats o el disseny del portal.

MORÉ DEFENSA I ASSESSORAMENT LEGAL, S.L.P. no serà responsable de l’ús que tercers facin de la informació publicada en el portal, ni tampoc dels danys patits o pèrdues econòmiques que, de forma directa o indirecta, produeixin o puguin produir perjudicis econòmics, materials o sobre dades, provocats per l’ús de dita informació.

MORÉ DEFENSA I ASSESSORAMENT LEGAL, S.L.P. no garanteix que el lloc web compleixi, total o parcialment, amb les legislacions d’altres països fora d’Espanya, pel que, si l’usuari decideix accedir i/o navegar en el present lloc web a través d’altres països, ho farà sota la seva pròpia responsabilitat i risc.

MORÉ DEFENSA I ASSESSORAMENT LEGAL, S.L.P. no es fa responsable de cap dany o pèrdua que es derivi d’un atac de denegació de servei (DDoS), virus o qualsevol altre programa o material tecnològicament perjudicial que pugui afectar a l’ordinador, equip informàtic, dades o materials de l’usuari com a conseqüència de l’ús d’aquest lloc web o de la descàrrega de continguts del mateix o a les que el mateix redireccioni.

Llei i jurisdicció aplicable:

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquest avís legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis del present portal, serà la llei espanyola, i la resolució de qualsevol possible controvèrsia que pugui sorgir quedarà sotmesa als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Girona.

Última actualització d’aquest Avís Legal: 15.03.2023.