La importància de tenir unes condicions generals de venda dels nostres productes o serveis ben preparades

Disposar d’unes condicions generals de venda regulades i adaptades a les darreres disposicions legals és imprescindible. Tant si es fabrica o es transforma producte i es ven, com si es venen serveis industrials o d’obra. 

Malauradament, la rapidesa i la facilitat en la venda, un albarà o un acord per correu electrònic substitueix un acord de venda ben executat. La flexibilitat no ha de ser un obstacle per establir de manera acurada les condicions de venda al moment de tancar-lo. En molts casos s’acaba discutint judicialment per causa de vendes on només s’ha concretat la comanda per mitjà d’un albarà, per exemple. 

Les condicions generals permeten regular l’activitat de venda de manera personalitzada segons la manera de fabricar, comercialitzar i vendre de cada empresa. És molt important regular aquests punts: 

  • Descripció detallada del producte o servei
  • Preu, forma de pagament i termini de pagament
  • Termini d’entrega del producte o temps en el qual s’ha de desenvolupar la prestació del servei i causes per les quals es pot endarrerir o suspendre l’entrega o prestació del servei. 
  • Costos de lliurament i transport i a càrrec de qui aniran. 
  • Garanties i responsabilitats per defectes o danys. Quan respon el venedor i quan no. 
  • Clàusules de confidencialitat i propietat industrial o intel·lectual. Si volem protegir el nostre producte o servei de còpies o plagis. 
  • I altres condicions generals o particularitzades segons la manera de fer 

Regular les condicions de contractació obliga i protegeix davant les reclamacions, malentesos o incompliments de la persona compradora. 

Actualment, les possibilitats que ofereix la contractació digital i la firma electrònica són rellevants i a l’abast de tots els clients. D’aquesta manera es pot signar de manera fàcil i ràpida les vendes i comandes amb les condicions generals de cadascuna d’elles annexes i ben regulades. 

La gran quantitat de regulació legislativa que afecta actualment a l’activitat empresarial obliga a revisar i actualitzar les condicions generals periòdicament. En cas de disposar de condicions, és molt important tenir-les actualitzades. 

Des de Moré Advocats oferim un servei de suport contractual permanent per:

  • la revisió i actualització dels vostres contractes i condicions generals.
  • la redacció de contractes específics per casos concrets de compravenda o acords amb altres empreses.
  • la revisió i assessorament sobre els contractes que altres empreses o proveïdors proposin signar. 

Som experts en les diferents matèries contractuals i col·laborem amb un gran equip d’experts partners per les matèries de més especialització per tal de cobrir totes les necessitats de l’empresa. 

Francesc Moré
MORÉ ADVOCATS