Contractes de compravenda internacional de mercaderies: la importància d’aplicar correctament els Incoterms

Gràcies a la internacionalització de les empreses és possible intercanviar mercaderies i serveis amb tercers països, lo qual fomenta que l’economia mundial segueixi en constant desenvolupament.

Aquests intercanvis entre mercantils sempre han d’anar reforçats d’un contracte de compravenda internacional on s’hi hauran d’incloure aspectes clau, com ara: qui s’encarregarà d’embalar la mercaderia, de carregar-la, de contractar el transport, de les duanes, qui serà responsable en cada tram del transport, de pagar el medi de transport emprat, de les gestions duaneres i transport a destí, de la descàrrega, en quin moment es traslladarà la propietat de la mercaderia, qui contractarà l’assegurança, etc.

Son moltes les especificacions a tenir en compte a l’hora de comercialitzar internacionalment. Per sort, comptem amb els Incoterms 2020 (International Commercial Terms), uns acrònims publicats i regulats per la Cambra Internacional del Comerç (ICC). Els Incoterms son unes normes acceptades i reconegudes internacionalment que estableixen drets i obligacions de compradors i venedors en els intercanvis comercials. D’ençà la seva creació, els Incoterms s’han anat revisant periòdicament per tal d’adaptar-los als canvis que experimenta el comerç internacional.

Els Incoterms indiquen condicions de venta i delimiten molts dels aspectes clau en una compravenda internacional, com son: qui sufragarà el cost de l’enviament, el risc, les obligacions fiscals davant les duanes, el cost de l’assegurança, etc. Amb únicament un acrònim es poden determinar aspectes que implicarien clàusules interminables.

És molt important dominar l’aplicació dels Incoterms i acompanyar-los de clàusules que els completin, d’aquesta manera es disminuiran riscos i augmentaran les probabilitats d’èxit de les operacions comercials durant la internacionalització.

Des d’Alquézar Advocats us assessorem en el procés de compravenda internacional, des de la contractació amb el comprador/venedor, passant per la resolució de consultes durant la fase de transport fins l’arribada a destí.

Per a més informació:

Núria Alquézar
Advocada / Lawyer

www.alquezaradvocats.com
+34 611 160 613

Plaça Josep Pla 4, 1-2 17001 Girona
nuria@alquezaradvocats.com

Article propietat de Núria Alquézar Sánchez