El passat 21 de febrer de 2023 es va publicar la Llei Estatal 2/2023, de 20 de febrer reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

L’objectiu de la Llei és protegir de represàlies a les persones que denunciïn irregularitats o il·legalitats dins l’empresa privada o al sector públic.

Aquests són els principals canvis que ens porta la Llei:

1. Obliga a totes les empreses de més de 50 treballadors.

2. Molt destacable és l’ampliació o concreció de les matèries denunciables:

 • No es limiten a possibles actuacions que puguessin constituir delicte penal.
 • S’hi afegeix qualsevol acció que pugui suposar una infracció del dret de la Unió Europea.
 • S’hi afegeixen les infraccions administratives greus o molt greus.
 • Però ULL, que es consideren infraccions administratives,
  • Totes les que comportin perjudici econòmic per la Hisenda Pública o per la Seguretat Social.
  • Les infraccions del dret laboral en matèria de Seguretat i Salut en el treball.
  • Qualsevol altra infracció administrativa dins l’empresa, que es pugui considerar greu o molt greu.

Davant les nombroses obligacions administratives que ja tenen les empreses (prevencions de riscos, plans d’igualtat, protocols d’assetjament, sindicals, etc., si a això hi afegim que molts contenciosos entre treballadors i empresa poden donar lloc a problemes de cotitzacions o tributacions i, per tant, afectacions econòmiques a la Seguretat Social i/o a Hisenda, ens adonarem de les portes que es poden obrir en el compliment  d’aquesta normativa i el previsible augment de denúncies.

3. La Llei obliga a l’administrador de cada empresa a

 • Implementar un Sistema Intern d’informació a disposició de tots els treballadors i externs.
 • Disposar d’un canal intern de denúncies, que a partir d’ara caldrà que pugui garantir la confidencialitat de la informació i l’anonimat del denunciant, si aquest ho desitja.
 • Nomenar un responsable del sistema intern d’informació, que ha de ser un directiu independent.
 • Informar, a través de la pàgina web, de forma clara i en un apartat separat i fàcilment identificable a la pàgina d’inici, de l’existència del sistema i del canal de denúncies.

4. Es crea un nou Servei o autoritat Pública de protecció dels informants, on els denunciants també podran dirigir-se. Aquesta autoritat podrà imposar sancions de fins a 1 milió d’euros per infraccions de les disposicions d’aquesta llei.

5. En què consisteix la protecció dels informants o denunciants?

 • Prohibició de represàlies. Se n’exemplifiquen moltes a la llei, entre elles: acomiadaments, sancions laborals, denegació de permisos, etc.
 • Mesures de protecció davant possibles represàlies, com per exemple:
  • Poder revelar informació secreta o confidencial si és en l’àmbit d’una denúncia.
  • No es podrà exigir responsabilitats a qui s’hagi apoderat d’informació que no és seva si és per denunciar.
  • En un procediment judicial o administratiu on es discuteixin perjudicis (acomiadaments, sancions…), soferts per una persona que demostri que ha interposat una denúncia d’acord amb aquesta llei, es presumirà que els perjudicis són per causa d’haver posat la denúncia. Per tant, serà l’empresa qui haurà de demostrar el contrari.

Es tracta d’una protecció molt amplia, que potser era prou necessària, però que amb tota seguretat complicarà les relacions dins l’empresa, doncs l’habilitat dels advocats defensors dels treballadors farà que moltes denúncies s’interposin amb finalitats de cobertura i no amb les que vol aconseguir la Llei.

El termini per adaptar-s’hi és de tres mesos a partir de l’entrada en vigor de la Llei (20 de febrer + 20 dies). Per a les empreses de 249 treballadors o menys i pels municipis de menys de 10.000 habitants, es dona de termini fins al dia 1 de desembre de 2023.

Contacteu amb nosaltres i us assessorarem per complir amb aquesta nova normativa: fmore@moreadvocats.com

 

Francesc Moré
MORÉ ADVOCATS